Počet obézních jedinců bohužel neustále poměrně dramaticky narůstá po celém světě. Evropský kontinent není výjimkou a spolehlivě kopíruje celosvětový trend.

Předpokládá se, že v roce 2030 bude více než 50 % evropské populace trpět obezitou.Obezitou, nikoliv nadváhou! 

Velmi smutnou skutečností je i nárůst obezity v dětském věku, jak ukazuje například infografika WHO

https://www.facebook.com/WHO/photos/a.167668209945237.34204.154163327962392/1836304849748223/?type=3&theater

Obezita je nemoc a její léčba stojí evropské vlády 70 miliard euro ročně!

Nadváha a obezita nejsou jen estetický problém, jež trápí milióny žen i mužů na celém světě.

Obezita je přímo spojena s řadou chorob. Mezi nejvážnější a nejčastější patří diabetes 2. typu, kardiovaskulární onemocnění a také některé typy rakoviny. Uvádí se, že obezita způsobuje nebo ovlivňuje více než 30 různých onemocnění, jimž by bylo možné předejít.

Léčba obezity a doprovodných nemocí pak vlády evropských států přichází na 70 miliard euro ročně, započítáme-li i finanční ztráty způsobené nemocenskými platbami nebo invaliditou.

Problematika řešení nadváhy a obezity nespadá již dávno pouze do individuální roviny, ale tématem se zaobírá řada odborníků z řad lékařů, obezitologů, pacientských organizací, psychologů, pedagogů, ekonomů až po vládní politiky. 

Cílem tohoto dne je upozornit na všechny problémy, jež obezita přináší, a také ukázat světlo na konci tunelu, tedy jak lze obezitu efektivně zvládat a jak jí preventivně předcházet.

Obezita a jaká jsou řešení?

Možná netušíte, že v České republice mají lidé s nadváhou a obezitou ve srovnání s mnohými evropskými zeměmi možnost velmi kvalitní terapie. Na konferencích vždy ráda slyším, že se prací našich odborníků inspirují mnozí evropští odborníci a lékaři.

Jednou z možností léčby nadváhy a obezity jsou samozřejmě i osvědčené skupinové kurzy hubnutí a individuální péčeodborníků vyškolených v metodice STOBu.

Společnost STOB je již řadu let velmi aktivní a zapojení odborníci vyvíjejí i mnoho bezplatných aktivit přispívajících k prevenci a léčbě nadváhy a obezity. V letošním roce je to například Projekt Výzva 52, jež byl nedávno Evropskou iniciativou oceněn jako nejlepší edukační projekt pro širokou veřejnost. 

Více informací najdete zde: www.stob.cz

https://www.europeanobesityday.eu/

https://www.stobklub.cz/vyzva-52-tyden/vyzva-20/